Bel mij!
026 88 111 44

Ontruimingsinstallatie

Wanneer een brand niet op tijd ontdekt wordt, kunnen de gevolgen verwoestend en zelfs dodelijk zijn. Daarom is het bij een brand van levensbelang dat iedereen snel gewaarschuwd wordt.

Een ontruimingsinstallatie is dan ook een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid van uw gebouw. De installatie zorgt voor centrale alarmering bij brand of andere calamiteiten, waarop alle personen veilig het gebouw kunnen verlaten.

Een ontruimingsinstallatie bestaat meestal uit een (brandmeld-) centrale met noodvoeding, rookmelders, handmelders en een optisch- of akoestisch alarmeringssysteem. Bij brand zorgt de installatie direct voor alarmering naar een meldkamer, alarmering in het gebouw zelf en het automatisch activeren van brandblussystemen. De ontruimingsinstallatie moet dan voldoen aan de eisen die in de Nederlandse norm NEN 2575 worden gesteld. Alle producten en systemen van ABCO Beveiliging voldoen aan deze norm. Wilt u meer weten over de veiligheid die een ontruimingsinstallatie biedt? Bel ons dan voor een vrijblijvend advies.

Certificering VNI CCV VEB Kiwa